PCM( Proje Döngüsü Yönetimi)

HEDEFİ: Kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek işlerin zaman, finans ve diğer ..

Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi

HEDEFİ: Küreselleşen dünya artık tek pazar. Kuruluşların bu pazarda yer alması gün..

5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşlarda kontrolün sağlanamaması, çalışanların malzeme ve araç-gereç..

TPM Eğitimi

HEDEFİ: Günlük üretim faaliyetleri içinde, çalışanların tamamının katılımını gerek..

Değer Akış Haritalama Eğitimi

HEDEFİ: Değer akış haritalama müşteri ihtiyacının alınmasından teslime kadar geçen..

Smed Eğitimi

HEDEFİ: SMED (Tekli dakikalarda kalıp değişimi) makinalarda farklı ürünlerin çalış..

Kaizen Eğitimi

HEDEFİ: Günümüz dünyasında sürekli iyileştirme vazgeçilmez bir olgu. Kuruluşlar he..

Yedi Temel İsraf Eğitimi

HEDEFİ: Gerek hizmet gerekse ürün üretiminin olduğu her yerde israf ile karşılaşma..

5S Ofis Organizasyonu Eğitimi

HEDEFİ: Dağınıklık ve düzens,izlik sadece üretim yapan tesislerin değil, ofis orta..

kuruluş içi analiz

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 9001 kalite yönetim sistemini kurmak , var olan kalite yönetim sistemi..

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına ve standardın şartlarına uy..

Hizmet Sektörü Turquality Kapsamına Alındı

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemini kurmak , var ola..

Hizmet Sektörü Turquality Kapsamına Alındı

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sisteminin şartlarına ve s..

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 14001 Çevre yönetim sistemini kurmak , var olan Çevre yönetim sistemin..

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşun çevre yönetim sisteminin şartlarına ve standardın şartlarına uyg..

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak , var olan bilgi güvenl..

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve standardın şart..

Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi (EnYS/EnMS) Eğitimi

Eğitim Hedefi: Kuruluşta mavi ve beyaz yaka her seviyedeki çalışanı kapsayacak şeki..

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS/EnMS) Uygulama Eğitimi

Eğitim Hedefi: Kuruluşta ISO 50001 Standardına uygun ve etkin bir Enerji Yönetim Si..

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS/EnMS) İç Tetkikçi Eğitimi

  Eğitim Hedefi: Kuruluşun enerji yönetim sisteminin ilgili sta..

Genel Yangın Eğitimi ve Tahliye Tatbikatları

  HEDEFİ: Yangın her geçen gün çok farklı nedenler ile karşımıza çıkmakt..

Yangın Güvenliği Eğitimi

  HEDEFİ: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYK..

Yangın Risklerinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

  HEDEFİ: Yangın ve Etkilerini en asgariye indirecek şeki..

Özel Yangın Eğitimleri

  HEDEFİ: Sektörel gelişmeler, farklı üretim teknikleri ve kullanılan ha..

Turquality Başvuru Danışmanlığı

Entegre Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 9001 kalite, ISO 14001 çevre ve ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği (İSG..

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

HEDEFİ: ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemini kurmak , var olan gıda güven..

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: Kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve standardın şartl..

IQNET SR10 EĞİTİMİ

HEDEFİ: Sosyal sorumluluk konularına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Gelen piy..

BRC Eğitimi

HEDEFİ: BRC V.7 sistemini kurmak , BRC sistemini geliştirmek ve/veya etkin kılm..

IFS (International Food Standard) EĞİTİMİ

HEDEFİ: IFS 6.1 sistemini kurmak , IFS sistemini geliştirmek ve/veya etkin kılmak ..

HACCP (Hazard Analyses and Critic Control Points) EĞİTİMİ

HEDEFİ: HACCP sistemini kurmak , HACCP sistemini geliştirmek ve/veya etkin kılm..

Amfori Bsci Tedarik Kuralları Eğitimi

HEDEFİ: Foreign Trade Assosation (FTA) tarafından 2003 yılında Business Social Com..

Temel Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

HEDEFİ: Daha iyi ürün üretmek, hizmet verebilmek ve müşteriyi memnun etmek kuruluş..

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimi

HEDEFİ: Son yıllarda firmalarımızın dış ticaret performanslarında olumlu ilerlemel..

Turquality Başvuru Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi (YYS)

HEDEFİ: Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt si..

Dahilde İşleme Eğitimi

HEDEFİ: Gümrük ve dış ticaret mevzuatının önemli araçlarından biri olan Dahilde İş..