TPM PLAN REHBERİ – Planlama
1. Makina ve Ekipmanların mevcut durumunun değerlendirilmesı ve mevcut
durum ile gelecek durumu karşılaştırmak için bilgi, resim ve doküman
toplanması. Bu amaçla;
• Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) oranı hesaplanması
• Arızalardan kaynaklı duruşların oranı hesaplanması
• Arızaların tanımı ve üretime etkileri hesaplanması
• Arızalardan kaynaklı yedek parça sarfiyatı hesaplanması
• Bakım faaliyetlerinin gözden geçirilmesi/ belirlenmesı
• Bakım Faaliyetlerinden kaynaklı duruşlar hesaplanması
• Planlı Bakımlara Uyum Oranı hesaplanması
• Bakımlardan dolayı gerçekleşen yedek parça sarfiyatı hesaplanması
• Bakım faaliyetleri için ayrılan toplam bütçenin belirlenmesı
2. TPM Programı hazırlanması. Bu kapsamda;
• Bakım faaliyetleri ile ilgili tüm çalışanlar bilgilendirilmesı. Programın
kapsamı, amacı ve hedefleri hakkında çalışanların bilgi sahibi olmasının
sağlanması
• Gerekiyorsa TPM çalışmalarını desteklemek üzere organizasyonel
değişiklikler yapılması
• TPM çalışmaları için destek alınması düşünülen personel ile iletişime
geçilmesi ve çalışmalar ile ilgili bilgi verilmesi
• TPM çalışmalarına katılacak tüm personelin rolleri belirlenmesi
• Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesi
• Faaliyet Planı hazırlanması

 

Uygulama
3. Kritik makine ve ekipmanlar belirlenmesi ve verimliliklerinin artırılması. Bu
kapsamda;
• Operatörlerin, bakım çalışmalarına nasıl katılacaklarının belirlenmelisi ve
operatörlerin bu konuda eğitilmesi
• Tüm makina ve ekipmanların bakım planı kapsamına alındığından emin
olunması
• Bakım planları yapılırken makine ve ekipman ömürleri dikkate alınarak
çalışma yapılması
• Bakım ekibinin hazırlanan prosedürler ile ilgili eğitilmesi ve rollerinin
belirlenmesi.
• Uygulamalar sonucunda veri toplanması ve verilerinin doğruluğuunun
sağlanması

Kontrol Etme
4. Uygulanan yeni bakım planlarının etkinliği kontrol edilmesi. Bu amaçla;
• Arızalar ve üretime etkileri,
• Hatalı ürün oranı,
• Bakım kaynaklı duruşlar
• Yedek parça sarfiyatı
• En çok değiştirilen yedek parçalar
• Bakım Planlarına uyum oranı
• Toplam Ekipman Verimliliği (OEE)
• Bakım Faaliyetleri için ayrılan bütçe
Sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve toplanan verilerin analiz edilerek bilgiye
dönüştürülmesi

Önlem Alma
5. Veri analizi sonucunda düzeltici faaliyetler yapılması. Bununla;
• Bakım prosedürlerinde iyileştirme yapılması ve sürekli iyileştirme
felsefesinin kalıcı olmasının sağlanması
• Ekipman tadili veya değişikliği şayet gerek duyuluyor ise yapılması
• Arıza sayısını düşürecek çalışmalar yapılması.
• Yedek parça sarfiyatını düşürecek iyileştirme çalışmaları yapılması
• Bakım hizmetinin etkinliğini artıracak çalışmaların belirlenmesi