Amfori Bsci (Business Social Compliance Initiative)

Küreselleşmenin getirdiği rekabet ve gelişmiş ülkelerdeki işçilik maliyetleri batıdaki büyük kuruluşlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar emek yoğun işlerde hızla gelişmekte olan ülkelere yönelmektedirler. Ancak bu ülkelerdeki çalışma koşullarının kötülüğü ve yasal düzenlemelerin ihlali karşılarına başka bir sorun olarak çıkmaktadır. Tüketicinin artan bilinç ve sosyal duyarlılığı bu kuruluşlar üzerinde baskı oluşturmakta ve tedarikçilerini sorgulamaya zorlamaktadır.

Bu konudaki sorunları minimize etmek amacıyla Foreign Trade Assosation (FTA) 2003 yılında Business Social Compliance Initiative (= Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi) (BSCI) organizasyonunu oluşturmuştur. Bu organizasyon European Business Social Compliance Programme (Avrupa Ticari Sosyal Uyumluluk Programı) için araç ve prosedürler geliştirmektir. Bu kapsamda Code of Conduct denilen “Tedarik Kuralları” nı geliştirmiştir. “Tedarik Kuralları” genel olarak Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO)’nun Ana Çalışma Anlaşmalarına dayanmaktadır ve tedarikçi ülkelerdeki çalışma şartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

BSCI belgelendirilebilir mi?

BSCI çalışmaları sonucunda belgelendirme sözkonusu değildir. Ancak, tetkikler sonucunda gerekli koşulları sağladığını ispatlayan her türlü kuruluş müşterileri ile olan ilişkilerini sürdürebilmektedir. Aksi durumda ise müşteri yapılan anlaşmaları iptal edebilmek ve kuruluş ile olan ilişkisini sonlandırabilmektedir.

BSCI-SA 8000 İlişkisi Nedir?

BSCI Sosyal Sorumluluk uygulaması olarak SA 8000’i tanımaktadır. BSCI kuruluşları SA 8000 şartlarını yerine getirmeye ve belgelendirmeye teşvik etmektedir. Şayet kuruluş SA 8000 gereklerini yerine getiriyor ve belgeli ise BSCI tetkikine gerek kalmamaktadır.