Stratejik Yönetim
Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade hedeflerini ve farklı konulardaki niyetini ve yaklaşımlarını (Politikalar) belirlemelidir. Belirlenen Vizyon, Misyon, Hedefler ve Politikalar çalışanlar ile paylaşarak doğru algılanması sağlamalıdır.

Bütün çalışanlar kuruluşun hedeflerine, politikalarına ve kurum kültürünü oluşturan değerlerine uygun davranarak Vizyona ulaştırmak için çaba göstermelidir.

Vizyon / Misyon
Vizyon: Bir kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (ana hedefi) gösterir.
Misyon: Bir kuruluşun var oluş nedenini gösterir.

 

 

Hedefler / Politikalar
Politikalar: Vizyona ulaşmak için, tepe yönetimin niyetini ve yaklaşımlarını gösterir.
Hedefler: Vizyona ulaşmak için, belirli dönemlere ait planlanmış sonuçları gösterir.

Kurum kültürü
Bir kuruluşun yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi için çalışanlarının davranışlarını yönlendiren kurallardır. Yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenen inançlar ve/veya prensiplerdir.