TPM (TOPLAM VERİMLİ BAKIM)
Adını İngilizce “Total Productivity Maintenance ” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Toplam Verimli Bakım veya Toplam Üretken Bakım” anlamına gelir. TPM’in temeli Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan Koruyucu Bakımdır (PM). Koruyucu Bakım (PM), Japan Institute of Plant Maintenance tarafından geliştirilerek 1971 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ve günümüze kadar evrilerek gelmiştir.

TPM.2
TPM NEDİR?
Günlük üretim faaliyetleri içinde, çalışanların tamamının katılımını gerektiren, operatöre üzerinde alıştığı tezgah veya ekipmanın otonom (kendi kendine yeten) bakım sorumluluğunu da getiren, arızaları önleyen ve ekipman etkinliğini en üst düzeye çıkaran sistematik bir yaklaşımdır.

Etkin uygulanması durumunda;
Üretim sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkaracak bir şirket kültürü oluşturur. — Mevcut ekipman ve üretim alanı ile ilgili her türlü kaybı (arıza, işkazası, kalite hatası… vb.) önleyecek bir sistem kurar.— Yalnızca üretimle ilgili departmanlarda değil tüm birimlerde uygulanır. — En üst düzey yetkiliden en kıdemsiz işçiye kadar herkesi kapsar. Otonom bakım ve küçük grup faaliyetleri ile “sıfır kaybı” ön görür.

TPM AŞAMALARI
• Kobetsu Kaizen:İnsan ve makina verimini arttırmak ve kayıpları en aza indirme amacıyla gerçekleştirilen süreç iyileştirmeleri faaliyetleridir.
• Jishu Hozen (Otonom Bakım): Operatörlerin bakım departmanından bağımsız olarak kendi ekipmanlarının bakımında (kendi kendilerine yeterli) rol almaları için çalışmalar yapmalarıdır.
• Planlı Bakım: Önceden belirlenmiş ve sürekli aralıklarla uygulanan ve arızaları önlemeyi amaçlayan bakım faaliyetleridir.
• Kalite Bakım (Hinshutsu-hozen): Makinalar üzerinde oluşturulacak şartlar ile hatalı ürün üretiminin önüne geçmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.
• Erken Ekipman Kontrolü: Üretim sahasıyla ilgili her tür ekipmanın üretim, satın alma, kurulum, işletme, bakım, geliştirme süreçlerinin (erken) planlanması ve yönetilmesidir.
• Eğitim: Operatör ve bakım elemanlarının becerilerinin geliştirilerek yetkinliklerinin arttırılmasıdır.
• Ofis İşlerinde TPM: TPM uygulamalarının tüm idari birimlere yayılmasıdır.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Tüm kurululşta sıfır kaza politikasının yerleştirilmesi için yapılan faaliyetler bütünüdür.

>> Tpm Plan Rehberine Göz Atın.