HEDEFİ:
Günümüz dünyasında sürekli iyileştirme vazgeçilmez bir olgu. Kuruluşlar her alanda kaizen çalışmaları ile maliyetlerini düşürmeyi ve iş yapış biçimlerini iyileştirmeyi hedeflemektedirler.  Bir Japon felsefesi olan Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. Katılımcılara Kaizen metodu hakkında temel bilgileri aktarmak, Kaizen adımları ile uygulama yöntemlerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılacakları hakkında bilgi vermek, Kaizen örnekleri ile uygulama konusunda  bilgi vermek hedeflenmektedir.

KAPSAMI:

 • Giriş
 • Kaizen Nedir ve Öğeleri Nelerdir?
 • Kaizen Türleri
 • Kaizen Takımları ve Kaizen Çalışmasının Amacı
 • Kaizen Konularının Belirlenmesi
 • Kaizen Felsefesinin Temel Prensipleri
 • Kaizen Adımları
 • Kaizen Sunuşları

KATILIMCILAR:
Her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar

KATILIMCI SAYISI: En az  8, en fazla 20 kişi.
ÖN BİLGİ ŞARTI: Yok.
EĞİTİM SÜRESİ:  1 gün.

KAZANIMLAR:

 • Kaizen felsefesini anlama
 • Kaizen felsefesini kullanarak israfları azaltma
 • Kaizen uygulamalarında yönetimin rolünü anlama
 • Kaizen adımlarını bilme ve uygulama

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.