HEDEFİ:
SMED (Tekli dakikalarda kalıp değişimi) makinalarda farklı ürünlerin çalışması için yapılan renk, tip, kalıp vb setup sürelerini azaltmak için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. İlk olarak 1950’li yıllarda Shigeo Shingo tarafından tasaralanan bu yaklaşım Toyota Otomobil fabrikasında uygulanmıştır. Bu tekniğin kullanımı esnek üretimin önünü açmış ve aynı makinalarda farklı ürünlerin daha kolay ve ekonomik üretilmesine imkan tanımıştır. Katılımcılara SMED tekniğini örneklerle açıklamak ve çalıştaylarla uygulamaların içselleştirilmesi hedeflenmektedir.

KAPSAMI:

 • Yalın Nedir?
 • Yalının Temel Felsefeleri
 • İsraf ve Katma Değer
 • Yalın Yönetim Araçları
 • SMED Nedir?
 • SMED’in Getirileri
 • SMED Adımları
 • SMED Teknikleri
 • Örnek Uygulamalar

KATILIMCILAR:
Her kademedeki yöneticiler ve çalışanlar

KATILIMCI SAYISI: En az  8, en fazla 20 kişi.
ÖN BİLGİ ŞARTI: Yok.
EĞİTİM SÜRESİ:  1 gün.

KAZANIMLAR:

 • Makinada ve setup işlemlerinde israfları görebilme
 • Setup adımlarını haritalamak ve değer yaratmayan faaliyetleri belirleme
 • İç setup ve dış setupları tanıma
 • İç setupları dış setup’a dönüştürebilme
 • Set-up kaizenlerini uygulayabilme ve SMED progrtamını geliştirebilme

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılanlara katılım belgesi verilir. Daha fazla bilgi lütfen iletişime geçiniz.