Stratejik Ürün Destek Programı

..

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Ekonomi bakanlığı Firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve h..

Kalkınma Ajansları Projeleri

Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizma..

KKYDP Hibe Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Gıda Tarım ..

Hibe ve Kredi Destekleri

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin payını ..