Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıtlı işletme ve çiftçilere destek verilmesi amacıyla hazırlanan programdır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı Ekonomik Yatırımları, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik yatırım tesislerinin yapımını, bu alanlardaki mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımını ve teknoloji yenilemesine yönelik olarak yatırımları; başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımları, jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımını ve bireysel damlama, yağmurlama, basınçlı sulama projelerini kapsamaktadır.