Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. KuruluĢun kısa adı KOSGEB’dir.  KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan hibe ve kredi destekleriyle her yıl binlerce işletme büyümekte ve iş potansiyelini geliştirmektedir. Proje ofisimiz KOSGEB desteklerine erişmenizde size profesyonel destek sağlayarak, KOSGEB’den hızlı ve sağlıklı finans erişiminize katkıda bulunacaktır. Detaylı bilgi için bize ulaşınız.image description