kosgebstratejikürün2

Başvuru Dönemi Ön Değerlendirme/ Teknik-Mali Rapor Dönemi Kurul Değerlendirme Dönemi
1. Dönem 1 Ocak-31 Mart 1 Ocak-15 Mayıs 16 Mayıs-30 Haziran
2. Dönem 1 Temmuz-30 Eylül 1 Temmuz-15 Kasım 16 Kasım-31 Aralık

 

DESTEK ÜST LİMİTİ 5 MİLYON TL (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
 PROGRAMIN AMACI KOBİ’lerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi çerçevesinde belirlenen; yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesi.
DESTEK ORANI
·         Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz·         Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli  

NOT: Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ
a) Makine-teçhizat desteğib) Yazılım gideri desteğic) Personel gideri desteği

ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği

DESTEKLENEN SEKTÖRLER
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

25.40 – Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27- Elektrikli teçhizat imalatı

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

32.50- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı